logo

Tag : video clip

28 Tháng 3 2016

Sức mạnh của Viral Video Clip

Viral Marketing xuất hiện từ khi nào? Thuật ngữ Viral Marketing được đưa ra lần đầu tiên vào năm 1997 bởi giáo sư Jeffrey F. Rayport thuộc Trường kinh doanh Harvard, xuất hiện trong một bài báo có tên The Virus of Marketing trên tạp chí Fast Company, nghĩa là hình thức Marketing có khả năng lan truyền nhanh chóng, mạnh mẽ như Virus. Thuật ngữ Viral Marketing sau đó được phổ biến một cách rộng rãi hơn bởi Tim Draper và Steve Jurvetson (hai người sáng lập của hãng Draper Fisher […]