logo

Tag : thiết kế

28 Tháng 3 2016

Tầm quan trọng của việc thiết kế, xây dựng bộ nhận dạng thương hiệu

Hệ thống nhận dạng thương hiệu (Brand Identity) là gì? Hệ thống nhận dạng thương hiệu (Brand Identity) là tất cả những gì mà mọi người có thể nhìn thấy, nhận biết về thương hiệu đó thông qua các phương tiện truyền thông, xuất hiện trên sản phẩm, hoặc mẫu văn bản… Nó là sự tổng hợp bao gồm màu sắc, mẫu thiết kế logo, slogan, bảng hiệu, name-card, bao bì sản phẩm, phong bì thư,… *** Ý nghĩa của hệ thống […]