logo

Tag : digital

15 Tháng 9 2015

Như thế nào là Digital Marketing?

Tìm hiểu khái niệm về Marketing Marketing hay còn gọi là Tiếp Thị là một quá trình với nhiều bước, bao gồm những việc cơ bản như (1) Nghiên cứu thị trường, (2) Phân khúc thị trường, (3) Định vị thị trường, (4) Tổ chức thực hiện các chiến dịch Marketing và cuối cùng là (5) Kiểm soát, đánh giá kết quả của hoạt động Marketing. Hiểu theo một nghĩa rộng hơn, khi chúng ta muốn thực hiện công việc Marketing thì phải lấy […]