logo

Tag : design

28 Tháng 3 2016

Tầm quan trọng của việc thiết kế, xây dựng bộ nhận dạng thương hiệu

Hệ thống nhận dạng thương hiệu (Brand Identity) là gì? Hệ thống nhận dạng thương hiệu (Brand Identity) là tất cả những gì mà mọi người có thể nhìn thấy, nhận biết về thương hiệu đó thông qua các phương tiện truyền thông, xuất hiện trên sản phẩm, hoặc mẫu văn bản… Nó là sự tổng hợp bao gồm màu sắc, mẫu thiết kế logo, slogan, bảng hiệu, name-card, bao bì sản phẩm, phong bì thư,… *** Ý nghĩa của hệ thống […]

28 Tháng 3 2016

Ý nghĩa của Website trong sự nghiệp kinh doanh

Cách đây nhiều năm, tỷ phú Bill Gates đã dự đoán rằng “Trong vòng 5 – 10 năm nữa nếu bạn không kinh doanh thông qua mạng internet thì tốt nhất là không nên kinh doanh nữa”. Ý của ông rõ ràng là nói về tầm quan trọng của thế giới mạng đối với sự tồn vong của doanh nghiệp. Nay thời điểm của câu nói đó đã đến. *** Ý nghĩa của Website trong sự nghiệp kinh doanh 01. Khách hàng tiềm năng của bạn […]